Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
[Interreg Europa] Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.
[Interreg] Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
[Horisont 2020] Bærekraftige og smarte løsninger for byer
[Horisont 2020] Smarte løsninger som gjør urbane problem til gode muligheter
[Horisont 2020] Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
[Horisont 2020] Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.