Nyeste Transport og havn

[21.05.19] En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
[20.05.19] Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
[16.05.19] FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
[09.05.19] Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
[06.05.19] Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
[01.04.19] Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
[05.03.19] Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
[04.03.19] NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.
[27.02.19] Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
[25.02.19] Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
[22.02.19] Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
[21.02.19] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.