Nyeste Skole og utdanning

[23.04.18] EADTU har gitt ut en ny rapport over de nyeste trendene og utviklingen av nye læringsformer.
[16.04.18] Et utvekslingsprogram som bygger et internasjonalt konsortium av forskningspartnere med en felles interesse i positiv mental helse på skoler.
[20.03.18] CEDEFOP har gitt ut sin sjette nasjonal kvalifikasjonsrammeverk rapport.
[20.03.18] European Digital Learning Network har forsket på digitalisering av læring i EU, og utgitt en rapport som sammenfatter funnene de har gjort.
[19.02.18] Kompetansemangel og feil kompetanse utgjør store bekymringer for det europeiske arbeidsmarkedet.
[01.02.18] Cedefop har sammen med Kantar Public, lansert en undersøkelse som utforsker europeiske borgeres oppfatninger av fag- og yrkesopplæring. 
[01.02.18] Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring er ute med publikasjonen Spotlight on VET som tar temperaturen på yrkesopplæring i Europa. 
[07.12.17] Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!
[01.12.17] Prosjektet har hatt som hovedmål å styrke skagerrak-regionens konkurransekraft.
[01.12.17] Hovedmålet til DC NOISE-prosjektet var å gjøre Nordsjø-regionen bedre forberedt på dens demografiske fremtid
[29.11.17] Europakommisjonen foreslår et nytt rammeverk som skal sikre kvalitet i europeisk praksisopplæring.
[28.11.17] Utdanning er viktig for å bygge et mer rettferdig samfunn, viser årets Education and Training Monitor-rapport.