Nyeste Skole og utdanning

[07.12.17] Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!
[01.12.17] Prosjektet har hatt som hovedmål å styrke skagerrak-regionens konkurransekraft.
[01.12.17] Hovedmålet til DC NOISE-prosjektet var å gjøre Nordsjø-regionen bedre forberedt på dens demografiske fremtid
[29.11.17] Europakommisjonen foreslår et nytt rammeverk som skal sikre kvalitet i europeisk praksisopplæring.
[28.11.17] Utdanning er viktig for å bygge et mer rettferdig samfunn, viser årets Education and Training Monitor-rapport.
[16.10.17] Europakommisjonen har lansert en prøveversjon av et verktøy som skal hjelpe skoler med å utnytte digital teknologi.
[11.10.17] Hvordan kan man styrke elevers muligheter til å bestå skoleløpet og forhindre frafall?
[28.09.17] ECSO har gitt ut en analytisk rapport som forsøker å gi en oversikt over det nåværende fagnivået innenfor byggsektoren i EU.
[22.09.17] Hvordan få unge mennesker til å lykkes med å starte nye nettbaserte bedrifter?
[19.09.17] Gen-Y City! skal få generasjon Y ut i arbeidslivet.
[08.09.17] Arbeidsmarkedet vil i økende grad etterspørre utdanning og kompetanse. Hva da med de ufaglærte og deres tilknytning til arbeidsmarkedet?
[18.08.17] Prosjektet skal hjelpe start up-bedrifter i Norge, Sverige og Danmark med å vokse. Løsningene vil være basert på  IT, mobilteknologi og life science.