Nyeste Skole og utdanning

[13.11.18] Rapporten peker må nødvendige reformer for å kunne utnytte potensialene i arbeidsmarkedet fra 2018-2020, fra utdanning- og opplæringssystemer til roller i ulike næringer.
[29.10.18] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[22.10.18] Fremveksten av teknologier innen industri 4.0 fører til at videreutdanning blir stadig viktigere.
[24.09.18] Fem byer og et tverrfaglig konsortium skal sammen bidra til mer bærekraftige, innovative forretningsmodeller for natur-baserte løsninger på urbane utfordringer.
[23.04.18] EADTU har gitt ut en ny rapport over de nyeste trendene og utviklingen av nye læringsformer.
[16.04.18] Et utvekslingsprogram som bygger et internasjonalt konsortium av forskningspartnere med en felles interesse i positiv mental helse på skoler.
[20.03.18] CEDEFOP har gitt ut sin sjette nasjonal kvalifikasjonsrammeverk rapport.
[20.03.18] European Digital Learning Network har forsket på digitalisering av læring i EU, og utgitt en rapport som sammenfatter funnene de har gjort.
[19.02.18] Kompetansemangel og feil kompetanse utgjør store bekymringer for det europeiske arbeidsmarkedet.
[01.02.18] Cedefop har sammen med Kantar Public, lansert en undersøkelse som utforsker europeiske borgeres oppfatninger av fag- og yrkesopplæring. 
[01.02.18] Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring er ute med publikasjonen Spotlight on VET som tar temperaturen på yrkesopplæring i Europa. 
[07.12.17] Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!