Regionalpolitikk

Karlstad kommune ligger i Värmland i Sverige. Kommunen har rundt 90 000 innbyggere, og næringslivet domineres av servicenæringer og skogsindustri.

Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Optimalisert prosjekttilnærming for økt innovasjon innen landbruk, skogbruk og rurale områder.
Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor