Smart spesialisering

Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Optimalisert prosjekttilnærming for økt innovasjon innen landbruk, skogbruk og rurale områder.
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
Vanguard-initiativet samler europeiske regioner med mål om å skape ny vekst gjennom smart spesialisering.
Ny, teknisk rapport gir veiledning om hvordan Blå Vekst-sektoren kan skape verdi ved å benytte seg av prinsipper fra smart spesialisering.