Næringspolitikk

Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.

Sea Europe er en medlemsorganisasjon som tilbyr et bredt spekter av tjenester og aktiviteter internasjonalt og i Europa til fordel for maritim industri, inkludert europeiske verft og produsenter av maritimt utstyr. Sea Europe arbeider for at deres medlemmer skal ha best mulige rammevilkår. 

Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.