Entreprenørskap

Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.

I4Fututre, et Horisont 2020-finansiert prosjekt, er et internasjonalt, tverrfaglig og intersektorielt doktorgradsprogram ved Universitetet i Uleåborg. Programmet er basert på full utnyttelse av mulighetene for moderne bildebehandling og karakteriseringsmetoder i tverrfaglig samarbeid. 

Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
Rådgivning rettet mot mindre næringslivsaktører