Industri

Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.

RINA Services er et globalt selskap som bistår kunder i prosjekter innen energi, marin, sertifisering, transport, infrastruktur og industri RINA har 3700 ansatte på 170 kontorer i 65 land. Hovedkontoret ligger i Genova i Italia. 

Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Fremveksten av teknologier innen industri 4.0 fører til at videreutdanning blir stadig viktigere.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Tre ulike scenarioer som grunnlag for nyttige strategier i møte med fremtidens trender.