Energisikkerhet

Sesongbaserte langtidsvarsler skal gjøre energisektoren mer motstandsdyktig mot klimaendringer og ekstremvær.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.

TenneT er en europeisk transmisjonssystemoperatør (TSO) med aktiviteter i Nederland og Tyskland. TenneT arbeider for å sikre pålitelig og uavbrutt strømforsyning til høyspentnettet for 41 millioner mennesker. 

Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater