Energisikkerhet

Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.

TenneT er en europeisk transmisjonssystemoperatør (TSO) med aktiviteter i Nederland og Tyskland. TenneT arbeider for å sikre pålitelig og uavbrutt strømforsyning til høyspentnettet for 41 millioner mennesker. 

Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet