Industriteknologi og utstyr

Det er nå mulig å installere, tilpasse og programmere en robot i løpet av noen få dager. I fremtiden skal dette bare ta én dag.
TTÜ er Estlands flaggskip for ingeniør- og teknologisk utdannelse
Et prosjekt som ønsker å hjelpe bedrifter med å lettere holde utstyr oppdatert og igang.

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) er et teknisk universitet, lokalisert i byen Aachen i Tyskland. RWTH Aachen er et av de største tekniske høyere lærestedene i Europa, med 9 fakulteter og 260 tilknyttede institutter i 2017. 

Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
Global Industry Alliance (GIA) støtter transport og logistikknæringene med overgangen til et lavkarbonsamfunn.
SCALE-UP er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt bestående av eksisterende, suksessfulle regionale cleantech-klynger.
Neste generasjons teknologi er på full fart inn i norsk havproduksjon.
Kommisjonen har nylig foreslått fremtidsrettede og forenklede regler som gjør det mer attraktivt for selskaper å investere i ny IKT-infrastruktur.
Rapporten Havteknologi dokumenterer betydelig potensial på tvers av blå næringer, både i form av eksisterende løsninger og fremtidige utviklingsbehov.