Transport og havn

Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor transportsektoren.
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
ADEPT har skapt et virtuelt utvilkingsmiljø for e-propulsjonssystemer og lært opp og etablert et multidisiplinært forskningsnettverk.
Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
Et EU prosjekt som gjennom forskning- og innovasjonsstrategier skal skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem.
JIVE 2 viderefører JIVE og arbeidet med å få på plass en mer miljøvennlig kollektivtransport.
Et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv.
Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
interACT er et EU-finansiert prosjekt som jobber for en tryggere trafikk ved bruk av autonome kjøretøyer i trafikken.