Bærekraftig transport

Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.
Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
Et EU prosjekt som gjennom forskning- og innovasjonsstrategier skal skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem.
JIVE 2 viderefører JIVE og arbeidet med å få på plass en mer miljøvennlig kollektivtransport.
Et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv.
Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
Et EU-finansiert prosjekt som jobber med å utvikle en måte å måle utslippspartikler ned til 10 nanometer.
AEROFLEX jobber for å imøtekomme utfordringene bilprodusentene og logistikkindustrien står ovenfor i veitransportsektoren fremover.
Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.