Bærekraftig transport

Karos er et fransk selskap som jobber med en samkjøringstjeneste som sørger for at flere kjører sammen til jobb for å redusere biltrafikk og miljøpåvirkning. 

Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!

Founded in 1999 in Bad Honnef, TXLOGISTIK AG today is one of the largest rail transport companies in Europe. We design transport networks without borders, develop freight transport concepts and offer industry-specific customized solutions from A to Z.

Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 
TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen. 
Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.