Bærekraftig transport

Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 
TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen. 
Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.