Naturlig avledet matproduksjon

Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.

INAPRO utvikler innovative og bærekraftige løsninger for akvaponisystemer gjennom modeller som viser bruken av systemene i urbane- og distriktsområder.

INvertebrateIT-prosjektet tar sikte på å utvikle bruk av organisk avfall for produksjon av hvirvelløse dyr som skal brukes til fiskefôr.
Prosjektet Algae-til-Market Lab Ideas skal utvikle nye produkter og tjenester for å håndtere invaderende fremmede arter ved den iberiske nordvestkysten.
Euromarine er et europeisk marint vitenskapsnettverk med over 70 medlemmer. 
The Circular Friesland Association er en organisasjon som er opptatt av å fremme sirkulærøkonomi gjennom ”bottom up” arbeid.