Transportsikkerhet

Et EU prosjekt som gjennom forskning- og innovasjonsstrategier skal skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem.
interACT er et EU-finansiert prosjekt som jobber for en tryggere trafikk ved bruk av autonome kjøretøyer i trafikken.
EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
Aktuelle estimater tyder på at data kan booste EUs økonomi med åtte milliarder euro per år.
BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
EU publiserte i juni et forslag om å regulere bruken av ubemannede fly (droner) i lavere luftrom fra 2019.
De neste årene vil bilen endre seg mer enn den har gjort de siste 100 årene.
Storbritannias største samarbeidsprosjekt med tilkoblet og autonom kjøreteknologi har fått grønt lys til å bevege seg ut på bygatene.