Transportsikkerhet

Aktuelle estimater tyder på at data kan booste EUs økonomi med åtte milliarder euro per år.
BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
EU publiserte i juni et forslag om å regulere bruken av ubemannede fly (droner) i lavere luftrom fra 2019.
De neste årene vil bilen endre seg mer enn den har gjort de siste 100 årene.
Storbritannias største samarbeidsprosjekt med tilkoblet og autonom kjøreteknologi har fått grønt lys til å bevege seg ut på bygatene.
Europakommisjonen har besluttet å støtte utviklingen av autonome kjøretøy i form av finansiering, regulatoriske endringer og grenseoverskridende avtaler.
CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
Hamburg Port Authority tilbyr fremtidsrettede havnetjenester og anser det som et ansvar å legge til rette for effektiv, ressursvennlig og bærekraftig gjennomføring av infrastrukturprosjekter i havnen.