Energipolitikk

Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
BPs Energy Outlook ser på de viktigste faktorene som kan påvirke formen på globale energimarkeder frem til 2040
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Rapporten «A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation» analyserer de geopolitiske endringene som følge av fornybar energi.

Danske Maritime er en dansk bransjeorganisasjon for danske leverandører av maritimt utstyr og skip. Organisasjonen representerer sine medlemmer både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, og arbeider for best mulig rammevilkår og konkurransekraft for dansk maritim industri. 

Norwegian Energy Partners (NORWEP) arbeider for norsk energiindustri internasjonalt
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
Europakommisjonen har utarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi, for å finne ut av hvordan man bør jobbe med dette temaet fremover.
Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.