Energiinfrastruktur

Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
ENTSO-E har publisert et veikart for forskning og utvikling som detaljerer deres prioriteringer de neste årene.
ENTSO-E jobber nå med en App Store for Smart Grids. Hvordan kan dette forhindre tap av fornybar energi på strømnettene?
Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet.
INSPIRE-Grid-prosjektet har som mål å styrke interessenters deltakelse i utviklingen av fremtidige nettinfrastrukturer.
INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
Smart Innovation Østfold har initiert eller deltatt i over 20 forskning- og innovasjonsprosjekter, hvor fem av dem er EU-prosjekter, med et samlet budsjett på 450 millioner kroner.