Energiinfrastruktur

Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
ENTSO-E har publisert et veikart for forskning og utvikling som detaljerer deres prioriteringer de neste årene.
ENTSO-E jobber nå med en App Store for Smart Grids. Hvordan kan dette forhindre tap av fornybar energi på strømnettene?
Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet.