Fornybar energi (Renewable energy)

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Rapporten er del av World Economic Forums initiativ for å forme den globale energi-fremtiden, og sikre overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi.

For å sikre en bærekraftig fremtid for jorden er det viktig å møte verdens behov for fornybar energi. Bølgekraft er beregnet å produsere 10% av den globale energi-etterspørselen i løpet av de kommende tiårene.

CrowdFundRES benytter seg av en innovativ metode for å sikre finansiering av nye fornybare energi-prosjekter i Europa.

Selskapet ble opprettet i 1968, og holder til i Munchen, Tyskland. 
Hovedoppgavene til selskapet er å planlegge, utvikle og overse systemer og installasjoner innen fornybar energi-teknologi, med fokus på solenergi og vann- og vindkraft.  

Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
CLAIM har kommet opp med teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall havner i havet.
Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.