Offshore energi (Offshore energy)

Havenergi kan omfatte bølgekraft, tidevannsenergi, saltkraft og varme fra havet. Offshore vindturbiner komplementerer.

Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.

Floating Power Plant AS er et dansk clean-tech selskap som designer, utvikler og tilgjengeliggjør en unik patentert teknologi gjennom en flytende offshore plattform for vind- og bølgeenergi.

Selskapet ble etablert i 2004 og deres visjon er å bli anerkjent for å ha den mest effektive flytende vind- og bølgeenergiløsningen, og å gjøre det mulig for internasjonale energileverandører å levere fornybar energi til lave priser.

Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
Workshop om strategisk samarbeid innen Blå Vekst i Nordsjøregionen.
Implementering av disruptive teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring vil kreve økt fokus på endringsledelse blant HR-ledere i olje og gass-bransjen.

Havila Shipping er en leverandør av forsyningstjenester til offshoreindustrien. Havila opererer 23 fartøy over hele verden innen undervannsbygging, ankerhåndtering og plattform-forsyning. Selskapet har hovedkontor i Fosnavåg. 

Norsk rederi
Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.