Solenergi (Solar power)

Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Rapporten «A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation» analyserer de geopolitiske endringene som følge av fornybar energi.

CryoHub, et Horisont 2020- finansiert prosjekt, skal undersøke og utvide potensialet for storskala flytende kryogen energilagring. 

Flytende kryogen 

Den periodiske forsyningen av enkelte fornybare energikilder er en stor utfordring for kraftmarkedet. I perioder er det overproduksjon når etterspørselen er lav, mens det i andre perioder er for lav produksjon i forhold til etterspørsel. Flytende kryogen energilagring er en lovende teknologi som muliggjør lagring i perioder med høy produksjon og bruk i perioder med høy etterspørsel. 

Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn