Solenergi (Solar power)

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.

Med 13.000 ansatte fordelt på 300 kontorer over hele verden spesialiserer Rambøll seg på fagfelt som bygg, transport, byplanlegging og design, vann, miljø og helse, energi, olje og gass, og lederskap og konsulentvirksomhet. 
Rambøll er aktiv i en rekke EU-prosjekter.

Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.
Etterspørselen etter solenergi vokser fra år til år. For første gang tangerer solenergi kjernekraft i kapasitet.
ENTSO-E jobber nå med en App Store for Smart Grids. Hvordan kan dette forhindre tap av fornybar energi på strømnettene?
Hvordan kan vi sørge for at mest mulig solenergi blir brukt?
Tilos, en liten øy i Kykladene-komplekset i Egeerhavet, er i ferd med å bli den første energiuavhengige øya i Middelhavet.