Solenergi (Solar power)

CryoHub, et Horisont 2020- finansiert prosjekt, skal undersøke og utvide potensialet for storskala flytende kryogen energilagring. 

Flytende kryogen 

Den periodiske forsyningen av enkelte fornybare energikilder er en stor utfordring for kraftmarkedet. I perioder er det overproduksjon når etterspørselen er lav, mens det i andre perioder er for lav produksjon i forhold til etterspørsel. Flytende kryogen energilagring er en lovende teknologi som muliggjør lagring i perioder med høy produksjon og bruk i perioder med høy etterspørsel. 

Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.

Med 13.000 ansatte fordelt på 300 kontorer over hele verden spesialiserer Rambøll seg på fagfelt som bygg, transport, byplanlegging og design, vann, miljø og helse, energi, olje og gass, og lederskap og konsulentvirksomhet. 
Rambøll er aktiv i en rekke EU-prosjekter.

Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.