Energitransport og lagring

E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Hvordan kan vi sørge for at mest mulig solenergi blir brukt?
Energilagringssystemet ASES- Active Solar Energy Storage - innebærer å ivareta, lagre og gjenvinne solenergi i bygninger. 
Flere europeiske energiselskaper har annonsert planer om å skape en kunstig øy i Nordsjøen som skal sammenkoble nye vindmølleparker.
I november 2016 kom Sitra og Nordisk ministerråd med en ny rapport som fremmer nordiske klimatiltak.
INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
En teknikk for å omdanne CO2 til stein har blitt utviklet og testet på Island, men en annen tung utfordring kan forhindre suksess i stor skala.  
SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning. 
PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.