Bærekraftig utvikling

Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
Utvikler måter å resirkulere materialer fra gamle boligblokker for å kunne bygge nye og bærekraftige boligblokker.
Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
Det internasjonale energibyrået IEA anslår at den globale kapasiteten innen fornybar energi vil øke med 50% de neste fem årene.
AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
Syn.ikia skal utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.
EEA har sammenlignet status på miljømål i alle de 33 medlemslandene. Analysen viser kritiske avvik mellom miljøets tilstand og eksisterende politiske mål.
Havpanelet estimerer at verden kan høste seks ganger mer mat fra havet enn i dag dersom vi forvalter ressursene på en god måte.
Havøkonomien kan dobles innen 2030, og OECD trekker frem viktigheten av innovasjonsnettverk for å sikre bærekraftig vekst.  
De fleste europeiske land har innført tiltak og reguleringer, og stadig flere bedrifter tar i bruk sirkulære forretningsmodeller.