Bærekraftig utvikling

Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.
Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.