Bærekraftig utvikling

Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.
OECD har laget en oversikt over hvor langt medlemslandene har kommet med å nå FNs bærekraftsmål.
KITRO regner ut hvor mye mat som blir kastet og viser hvilke typer matvarer som ligger i søpla. Det gir også oversikt over kostnadene relatert til matsvinn.
Buying Green hjelper offentlige innkjøpere med å gjøre miljøvennlige anskaffelser.
Navarra har vedtatt en omfattende regional avfallslov som fokuserer på avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.
Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø
København kommune benytter offentlige innkjøp av mat som et verktøy for å nå politiske mål.
EU-kommisjonen har laget en håndbok for maritim arealplanlegging. Den skal hjelpe medlemslandene med å oppnå mer bærekraftig vekst i sine maritime økonomier.
Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
Det har blitt gjort irreversibel skade på klodens miljøtilstand, men det finnes heldigvis gode, bærekraftige løsninger for utfordringene vi står overfor.