Klimaforandringer

DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.
Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
Under Our Ocean 2017-konferansen forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet. 
Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?
100 selskaper har vært kilden til mer enn 70% av verdens klimagassutslipp siden 1988, ifølge en ny rapport.
Envieval vil utvikle og teste forbedrede verktøy for evaluering av miljøbelastning av landsbygdsutviklingsforanstaltninger og -programmer i EUs medlemsstater.
Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.
Den årlige rapporten Energy Technology Perspectives 2017, ETP 2017, kartlegger store transformasjoner i energiteknologi i de kommende tiårene.
PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.