Klimaforandringer

Ifølge OECD ligger verdens råvarebruk an til å bli dobbelt så stort om 30 år. Det kan føre til alvorlige miljøkonsekvenser
Verden kan unngå farlige klimaendringer dersom sirkulær økonomi blir forvaltet riktig
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.

CryoHub, et Horisont 2020- finansiert prosjekt, skal undersøke og utvide potensialet for storskala flytende kryogen energilagring. 

Flytende kryogen 

Den periodiske forsyningen av enkelte fornybare energikilder er en stor utfordring for kraftmarkedet. I perioder er det overproduksjon når etterspørselen er lav, mens det i andre perioder er for lav produksjon i forhold til etterspørsel. Flytende kryogen energilagring er en lovende teknologi som muliggjør lagring i perioder med høy produksjon og bruk i perioder med høy etterspørsel.