Klimaforandringer

Et nettbasert selvevalueringsverktøy skal hjelpe europeiske byer med å bli grønnere og mer bærekraftige
Energieffektivisering, sirkulær økonomi og smart mobilitet er noen av tiltakene som skal sørge for at EU blir klimanøytral innen 2050.
DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Sesongbaserte langtidsvarsler skal gjøre energisektoren mer motstandsdyktig mot klimaendringer og ekstremvær.
Menneskelig aktivitet påfører naturen store skader. Økosystemer brytes ned og 1 million arter er utrydningstruet. Det er derimot ikke for sent å snu.
Det har blitt gjort irreversibel skade på klodens miljøtilstand, men det finnes heldigvis gode, bærekraftige løsninger for utfordringene vi står overfor.
EU vil stå overfor mange utfordringer i møtet med fremtidens økonomiske og sosiale trender, men er godt posisjonert for å finne løsninger på problemene.
Ifølge OECD ligger verdens råvarebruk an til å bli dobbelt så stort om 30 år. Det kan føre til alvorlige miljøkonsekvenser
Verden kan unngå farlige klimaendringer dersom sirkulær økonomi blir forvaltet riktig
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.