Helse- og velferdssystemer

Trygg og enkel digital kommunikasjon, tilpasset den eldre generasjon.
En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.
Appen forbedrer selvtillit og hjelper mennesker med nedsatt hukommelse til å leve, jobbe og sosialisere seg mer selvstendig gjennom steg-for-steg videoer.
ROAMER - Et EU-finansiert prosjekt som har utviklet et omfattende og integrert veikart for mental helse.
Hasic-prosjektet ønsker å komme med strategisk relevans og bidra i folkehelsetjenester - Med fokus på livsstil!
e-care@home har utviklet en skybasert plattform for eldre med bipolar lidelse eller vedvarende depresjon.
Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet og mosjon basert på klientens egne behov.
Prosjektet har som mål å finne kunnskapshull som blir spesielt viktige å dekke gjennom fremtidig forskning.
Sykehuset i Södertalje sertifiseres med den høyeste klassen innenfor Sweden Green Building Councils miljøsertifiseringssystem