Helse og velferdsteknologi

Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.
Appen forbedrer selvtillit og hjelper mennesker med nedsatt hukommelse til å leve, jobbe og sosialisere seg mer selvstendig gjennom steg-for-steg videoer.
En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
Hasic-prosjektet ønsker å komme med strategisk relevans og bidra i folkehelsetjenester - Med fokus på livsstil!
e-care@home har utviklet en skybasert plattform for eldre med bipolar lidelse eller vedvarende depresjon.
Hvordan kan man øke livskvaliteten for personer med demens? Home4Dem tror de kan ha funnet en løsning.
Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?

Norway Health Tech (Tidligere Oslo Medtech) er en norsk helseteknologiklynge. De fokuserer på å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Les mer om Norway Health Tech på deres hjemmesider