Helse og velferdsteknologi

Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
Selskapet er en del av TBS-gruppen, og spesialiserer seg innen utviklingen og organiseringen av vedlikeholdstjenester.
Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.