Undervannsdroner

WiMUST er et Horisont 2020-prosjekt som skal forbedre hav- og havbunnsovervåking gjennom utvikling av samarbeids- og navigasjonssystemer.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
Horisont 2020 finansierte DexROV tester og evaluerer nye teknologier for tryggere og mer kostnadseffektive undersjøiske operasjoner med Remotely Operated Vehicles (ROV).