Blå overvåknings- og sensorsystemer

En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.
NeXOSs sensorsystem reduserte vedlikeholdskostnadene og forbedret kvaliteten på de innsamlede dataene.