Blå overvåknings- og sensorsystemer

BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Rapporten ”Future of the Sea” tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden plast i havet skal tredobles i perioden 2015-2025, og ønsker konkrete tiltak mot dette.
En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.
Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.
ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.
LitterDrone-prosjektets hovedmål er å utvikle en nyskapende tjeneste for overvåkning av marint avfall ved kysten, ved å bruke droner.
Prosjektet Algae-til-Market Lab Ideas skal utvikle nye produkter og tjenester for å håndtere invaderende fremmede arter ved den iberiske nordvestkysten.
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling bidrar til å forstå, overvåke og varsle lokale, regionale og globale miljø- og klimaproblemer og deres innvirkning på samfunn og økonomi. 
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.