Blå økonomi (Blue economy)

Bruk av autonome droner skal optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive
Vanndronen plukker opp søppel fra havet og samler inn havdata.
Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
EU-kommisjonen har laget en håndbok for maritim arealplanlegging. Den skal hjelpe medlemslandene med å oppnå mer bærekraftig vekst i sine maritime økonomier.
Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene