Grønne fartøy

Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer
TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet
MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.