Grønne fartøy

Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.

E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark. Prosjektet skal ved gjennom design, bygging og operasjonelle aspekter utvikle en hel-elektrisk, «grønn» ferge som skal kunne kjøre uten CO2 utslipp eller forurensning. 

Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.