Blå produksjonsteknologi

Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
Prosjektet skal utvikle nye forretnings- og investeringsmuligheter i korrosjonsløsninger og nye materialer til offshore-energiinstallasjoner.
Antonio Jarquin Laguna, forsker ved det tekniske universitetet i Delft, har undersøkt mulighetene for et hydraulisk, offshore vindkraftverk.
Det norske fiskeridirektoratet godkjente forrige uke to av seks utviklingstillatelser for utvikling av ny teknologi og operasjonelle løsninger for nedsenkbare oppdrettsanlegg. Firmaet bak teknologien er norske Atlantis Subsea Farming.
AWESOME-nettverket skal lære elleve unge forskere drift og vedlikehold i vindkraft-sektoren ved å utvikle et bærekraftig opplæringsnettverk. 
Neste generasjons teknologi er på full fart inn i norsk havproduksjon.