Nettsky

Horisont 2020-prosjektet skal transformere utviklingen innen kunstig intelligens og gjøre Europa ledende på dette området.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
I et verdensomspennende samarbeid skal SynchroniCity skape et globalt, digitalt marked for Tingenes internett (IoT) og Smarte byer. 
Antall eldre som lever med demens stiger raskt i tråd med økende levealder. IN LIFE sitt mål er å forlenge og støtte selvstendig liv for eldre med demens.
INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
EMPOWER-prosjektet skal utvikle et nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra desentraliserte energiproduksjonskilder.
SoundCity-prosjektet MONICA skal gjennomføre en storskala demonstrasjon av Internet of Things (IOT)-teknologier for smartere levesett.