Tingenes internett (IOT)

Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.
Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
Horisont 2020-prosjektet skal transformere utviklingen innen kunstig intelligens og gjøre Europa ledende på dette området.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.
En aldrende befolkning er en utfordring for hele verden. Verktøy som legger til rette for og bidrar til aktiv og sunn aldring, kan være løsningen.