Tingenes internett (IOT)

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.
En aldrende befolkning er en utfordring for hele verden. Verktøy som legger til rette for og bidrar til aktiv og sunn aldring, kan være løsningen. 
IOT Evolution har sett nærmere på hvordan IOT kan endre hverdagen vår.
ACTIVAGE er et storskala prosjekt innenfor aktiv og sunn aldring, med mål om å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger ved hjelp av tingenes internett.
EU har som mål å få mest mulig ut av de tre viktigste trender bak energiovergangen vi opplever i dag: elektrifisering, desentralisering og digitalisering. 
ROCK-prosjektets mål er å utvikle en nyskapende, samarbeidende og sirkulær tilnærming til regenerering og gjenbruk av historiske bysentre.
U4IoT-prosjektet skal kjøre IoT-piloter i stor skala for å engasjere sluttbrukere og borgere - dette mener konsortiet er avgjørende for suksessen til IoT. 
I et verdensomspennende samarbeid skal SynchroniCity skape et globalt, digitalt marked for Tingenes internett (IoT) og Smarte byer.