FoU og Innovasjon

Innovasjon, forskning og utvikling

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Eksperter og maskinlæringsalgoritmer har identifisert 100 innovasjoner som kan få stor innvirkning på verdensøkonomien og fremtidens samfunn.
BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
DAFIA undersøker hvordan husholdningsavfall og marint restråstoff kan brukes til produksjon av produkter, f.eks. gelatin og plastmaterialer.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.

Kristiansandsbaserte VOCA leverer teknologi og programmeringstjenester til offshore-industrien. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens.
 

Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.

AIM er et konsulentfirma som har til hensikt å hjelpe organisasjoner fra alle sektorer i sin innovasjonsprosess. De tilbyr metoder og løsninger på tekniske og vitenskapelige utfordringer, og hjelper bedrifter med å utvikle nye innovative produkter og tjenester (materialer, medisinske produkter, forretningsmodeller m.m).

Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.