FoU og Innovasjon

Innovasjon, forskning og utvikling

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.

Fundacion Tecnalia Research & Innovation er en privat forsknings og innovasjonsorganisasjon i Spania. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA er et offentlig universitet i Spania. 

Nottingham Trent University (NTU) er et offentlig universitet i Nottingham, England. 

Sant'Anna School of Advanced Studies er et offentlig universitet i Italia. Hovedfokuset ligger på anvendt vitenskap innen økonomi og ledelse, jus, statsvitenskap, landbruksvitenskap og plantebioteknologi, medisin og industri- og informasjonsteknologi.

 

 

IHP utfører forskning og utvikling innen silikonbaserte systemer, integrert høyfrekvente kretser og teknologier for trådløs og bredbåndskommunikasjon.

Esteyco er et uavhengig sivilingeniør- og arkitekt konsulentfirma. 
En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.

Et av dagens største miljøproblem er tungmetallsforurensing. BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse problemet.

Gjennom utviklingen av to pilotanlegg som skal implementeres i to metallforurensede industrier vil prosjektet demonstrere muligheten for anvendelse av nye bioteknologier for behandling av forurenset avløpsvann. Pilotanleggene skal testes ut i et gruvedriftsselskap og et elektroselskap.

Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.