FoU og Innovasjon

Innovasjon, forskning og utvikling

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
ADEPT har skapt et virtuelt utvilkingsmiljø for e-propulsjonssystemer og lært opp og etablert et multidisiplinært forskningsnettverk.
En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Europakommisjonen organiserte i januar 2018 en workshop for å kartlegge den nåværende tilstanden til kunstig intelligens i Europa.
LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
Et prosjekt som ønsker å hjelpe bedrifter med å lettere holde utstyr oppdatert og igang.
Et norsk selskap kalt ScanReach har utviklet et system som lokaliserer personer ombord fartøy i samtid.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.