Innovasjon i offentlig sektor

Offentlige myndigheter kan benytte sirkulære offentlige anskaffelser som et virkemiddel i omstillingen til en sirkulær økonomi
Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.
Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.

I4Fututre, et Horisont 2020-finansiert prosjekt, er et internasjonalt, tverrfaglig og intersektorielt doktorgradsprogram ved Universitetet i Uleåborg. Programmet er basert på full utnyttelse av mulighetene for moderne bildebehandling og karakteriseringsmetoder i tverrfaglig samarbeid. 

Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor

The Regional Council of Ostrobothnia er en kommunalrettslig enhet i Österbotten med 15 medlemskommuner. Enheten arbeider for balansert utvikling og økonomisk vekst i regionen. Utviklingsarbeidet finansieres både av nasjonale ressurser og EU-midler. 

Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.