Innovasjon i offentlig sektor

En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
Europakommisjonen er opptatt av å opprettholde et maritimt konkurransefortrinn, men bransjen har store utfordringer foran seg. Nå viser Europakommisjonen til flere beste praksis-historier for å sikre fremtiden.
Hvert år pøses det ut penger til forskning og innovasjon. Men er det verdt det? Ny britisk rapport viser at det er god butikk.
INNOVATION i Aarhus er en ny måte å løse velferdsoppgaverne på i Aarhus Kommune. 
1000 talenter fra 129 land 'unleash' løsninger til FNs bærekraftige utviklingsmål. 
I Cleantech Group og WWFs prestisjefylte rangering av de mest innovative cleantech-landene i verden har Norden 1., 2., og 3.plass, og med Norge på en 9.plass.
iSCAPE-prosjektet skal skape bærekraftige luftforurensningsstrategier, politiske tiltak og atferdsendringer.
I november 2016 kom Sitra og Nordisk ministerråd med en ny rapport som fremmer nordiske klimatiltak.
Nytt, dansk autovern skal sikre biler og sluke trafikkstøy. Kommer det til å virke? Det skal det danske vegdirektoratet finne ut av. 
In for Care-prosjektet skal utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenester og frivillige.