Nye materialer (New materials)

Materialgjenvinning øker ressurseffektiviteten og reduserer tekstilindustriens miljø- og klimaavtrykk.
Det svenske selskapet GAIA utvikler produkter som er fullt biologisk nedbrytbare og kompostbare
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
BHIVE-prosjektet skal gjennom identifisering av nye biomaterialer utløse potensialet for mer bærekraftige levemåter.
LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.