Muliggjørende teknologier

Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.
Fantastiske VR-bilder avslører De forente arabiske emiraters visjon for sin planlagte Mars-koloni, hvor roboter skal bo sammen med mennesker.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.
Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
Nanoteknologien har mange bruksområder. Hva er mulighetene til nanoteknologi innenfor miljøfeltet?
Hva er mulighetene og bruksområdene for nanoteknologi innenfor bygg- og anleggsbransjen?
Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om nanoteknologi - Hvordan kan nanoteknologien brukes innenfor fotonikk?