Muliggjørende teknologier

Eksperter og maskinlæringsalgoritmer har identifisert 100 innovasjoner som kan få stor innvirkning på verdensøkonomien og fremtidens samfunn.
BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.