Nanoteknologi

En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor miljøfeltet.
Et EU-finansiert prosjekt som jobber med å utvikle en måte å måle utslippspartikler ned til 10 nanometer.
SENSIndoor er et EU-finansiert prosjekt som gjennom nanoteknologi har bidratt til å utvikle sensorer som kontrollerer luftkvaliteten.
Nanoteknologien har mange bruksområder. Hva er mulighetene til nanoteknologi innenfor miljøfeltet?
Hva er mulighetene og bruksområdene for nanoteknologi innenfor bygg- og anleggsbransjen?
Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om nanoteknologi - Hvordan kan nanoteknologien brukes innenfor fotonikk?
Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om de ulike bruksområdene til nanoteknologi. Hvordan kan nanoteknologi bidra til mer bærekraftig energi?
Det ideale screeningsverktøyet er nøyaktig, billig, ikke-invaderende og kan med letthet brukes uten innvirkning på våre daglige aktiviteter. Det er SNIFFPHONE.
Jada. Horisont 2020-prosjektet SNIFFPHONE har utviklet en sensor som ved hjelp av å lukte på ånden din kan oppdage sykdom.