Nanoteknologi

Utvikler biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innen fotonikk.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor IKT.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor byggsektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor transportsektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor produksjonssektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor helsesektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor miljøfeltet.
Et EU-finansiert prosjekt som jobber med å utvikle en måte å måle utslippspartikler ned til 10 nanometer.