Robotikk

Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
Det er nå mulig å installere, tilpasse og programmere en robot i løpet av noen få dager. I fremtiden skal dette bare ta én dag.
Fantastiske VR-bilder avslører De forente arabiske emiraters visjon for sin planlagte Mars-koloni, hvor roboter skal bo sammen med mennesker.
Ved hjelp av å lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.
Forskere ved et universitet i Belgia har utviklet roboter med en funksjon litt utenom det vanlige - evnen til å reparere seg selv. 
En ny rapport, utført på bestilling fra Europakommisjonen, studerer europeernes holdning til virkningen av digitalisering og automatisering av dagliglivet.