Robotikk

Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
Det er nå mulig å installere, tilpasse og programmere en robot i løpet av noen få dager. I fremtiden skal dette bare ta én dag.
Fantastiske VR-bilder avslører De forente arabiske emiraters visjon for sin planlagte Mars-koloni, hvor roboter skal bo sammen med mennesker.
Ved hjelp av å lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.
Forskere ved et universitet i Belgia har utviklet roboter med en funksjon litt utenom det vanlige - evnen til å reparere seg selv. 
En ny rapport, utført på bestilling fra Europakommisjonen, studerer europeernes holdning til virkningen av digitalisering og automatisering av dagliglivet.
ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.
Mechatronics Innovation Lab (MIL) er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.