Big Data- og sensorteknologi

Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
Lokale lagringsteknologier som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.

Ayesa Smart Technology er et spansk multinasjonalt selskap som spesialiserer seg innen teknologi, engineering og konsulenttjenester. 

PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.

IRIS Technology Group består av selskaper som spesialiserer seg på muliggjørende teknologier for digital transformasjon, som skal gjøre industrien smartere, mer effektiv og bærekraftig i industri 4.0.

 

Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
Bidrar til design, utvikling og testing av morgendagens produkter og tjenester gjennom å tilgjengeliggjøre kunnskap om og tilgang til avansert databehandling.
Teknologiske løsningssystemer innen helse