Big Data- og sensorteknologi

Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.
Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
CITS-prosjektet er utviklet som et innovativt smart by-prosjekt som bruker trafikkmodeller til å øke sikkerheten, redusere kø og utslipp.
Apple øker igjen sin investering i datasentre i Danmark med et nytt datasenter i Aabenraa.
Et gresk oppstartsselskap utforsker hvordan de kan belønne forbrukere som resirkulerer, et grep som bidra til større resirkuleringskultur i Hellas. 
Med sensorer og smarttelefoner spør den nederlandske byen Tilburg seg hvordan de kan gjøre bytrafikken tryggere og mer fleksibel for de eldre innbyggerne.
Storbritannias største samarbeidsprosjekt med tilkoblet og autonom kjøreteknologi har fått grønt lys til å bevege seg ut på bygatene.