Cleantech

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.

Valencia er den første byen som implementerer PlastiCitcle-piloten med mål om å teste innovasjoner innenfor innsamling, transport, sortering og gjenvinning av plastemballasje.

Navarra har vedtatt en omfattende regional avfallslov som fokuserer på avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
Liander ser ut som et nytt og moderne bygg, men består av 80 % resirkulerte byggematerialer. Alle nye materialer som ble brukt er resirkulerbare.
10 viktige trender som påvirker og endrer energimarkedene, politiske rammer og samfunn som vil avgjøre om Europa kan oppnå klimanøytralitet innen 2050.
Ammoniakkproduksjon, stålproduksjon og oljeraffinering kan redusere klimagassutslippene betraktelig ved å gå over til fornybar hydrogen.
Rammeverket følger utviklingen av den sirkulære økonomien i EU.
EU kan styrke konkurranseevnen, redusere klimagassutslippene og øke sysselsettingen ved å gå over til en sirkulær økonomi.