Cleantech

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet.
CLAIM har kommet opp med teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall havner i havet.
WiMUST er et Horisont 2020-prosjekt som skal forbedre hav- og havbunnsovervåking gjennom utvikling av samarbeids- og navigasjonssystemer.
CROCODILE er et Horisont 2020-prosjekt som tar sikte på å gjøre gjenvinning av kobolt mer miljøvennlig.
Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.
PowerCell er et firma som utvikler og produserer brenselcellestabler og -system for stasjonære og mobile anvendelsesområder
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
HySEA skal utføre forskning på ventilerte forbrenninger i lukkede områder for å tilrettelegge for introduksjon av hydrogenenergisystemer.

E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark. Prosjektet skal ved gjennom design, bygging og operasjonelle aspekter utvikle en hel-elektrisk, «grønn» ferge som skal kunne kjøre uten CO2 utslipp eller forurensning.