Cleantech

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn

For å sikre en bærekraftig fremtid for jorden er det viktig å møte verdens behov for fornybar energi. Bølgekraft er beregnet å produsere 10% av den globale energi-etterspørselen i løpet av de kommende tiårene.

Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.
Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
BioMonitor er et Horisont 2020-prosjekt som skal utvikle et informasjons- og statistikkrammeverk for å overvåke innvirkningene av den europeiske bioøkonomien.
Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.