Cleantech

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Offentlige myndigheter kan benytte sirkulære offentlige anskaffelser som et virkemiddel i omstillingen til en sirkulær økonomi
Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.

Floating Power Plant AS er et dansk clean-tech selskap som designer, utvikler og tilgjengeliggjør en unik patentert teknologi gjennom en flytende offshore plattform for vind- og bølgeenergi.

Selskapet ble etablert i 2004 og deres visjon er å bli anerkjent for å ha den mest effektive flytende vind- og bølgeenergiløsningen, og å gjøre det mulig for internasjonale energileverandører å levere fornybar energi til lave priser.

Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.