Akvakultur

Havbruk

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.

Publikasjonen Building Industries at Sea: ‘Blue Growth’ and the New Maritime Economy tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.

Akvakultur

Det er planlagt investeringer for mer enn 1 milliard euro i akvakultur i Østersjøen/Nordsjøen.

Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene