Akvakultur

Havbruk

Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene

AquaBioTech er et internasjonalt konsulentfirma som spesialiserer seg på forskning og innovasjon innen akvakultur, marin vitenskap og klima og miljø.

Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs

Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av atlantisk laks. De har hovedkontor i Bergen, og har oppdrettsanlegg i Rogaland, Finnmark, Britisk Columbia og på Shetland. 

Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
EUs akvakultursektor opplever rask økonomisk vekst. Gjennom langsiktige strategiplaner skal medlemslandene øke produksjonen og bli mindre avhengig av sjømatimport
Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.