Akvakultur

Havbruk

Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene

AquaBioTech er et internasjonalt konsulentfirma som spesialiserer seg på forskning og innovasjon innen akvakultur, marin vitenskap og klima og miljø.

Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs

Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av atlantisk laks. De har hovedkontor i Bergen, og har oppdrettsanlegg i Rogaland, Finnmark, Britisk Columbia og på Shetland. 

Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang