Bølgekraft

Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
ENTSO-E jobber nå med en App Store for Smart Grids. Hvordan kan dette forhindre tap av fornybar energi på strømnettene?
Wave-tricity utvikler en kommersielt levedyktig, bølgeenergi-omformer.
Marine pattedyr og sjøfugl fortsetter å bruke området rundt operative vind-, bølge- og tidevannskraftverk viser ny studie.
Dutch Marine Energy Centre samler den nederlandske, marine energisektoren, og vektlegger temaer som bølgekraft, tidevannsenergi og termisk energikonvertering.  
Prosjektet skal utvikle nye forretnings- og investeringsmuligheter i korrosjonsløsninger og nye materialer til offshore-energiinstallasjoner.
Etter å ha gjennomført workshopen om Marine Resources and Biotechnology var det den påfølgende dagen klart for økt to av besøket til Universitetet i Cádiz - Engineering for Blue Growth.
Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.
Foreslår å bruke hundrevis av millioner euro for å hjelpe den spirende havenergiindustrien til å yte en tiendedel av unionens energibehov innen 2050. 
MERIKA-prosjektet skal gjøre North Highland College UHI om til et referansepunkt for forskning og innovasjon for hele Europa på marin energi.