Kunstig intelligens

Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
Lokale lagringsteknologier som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.
PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
Økt europeisk konkurransekraft gjennom satsning på kunstig intelligens og maskinlæring
Horisont 2020-prosjektet skal transformere utviklingen innen kunstig intelligens og gjøre Europa ledende på dette området.
NVISO er en ledende ekspert innen kunstig intelligens og dyptgående læring for å nøyaktige oppdage og forutsi menneskelig atferd ved hjelp av visuell intelligens.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Det er nå mulig å installere, tilpasse og programmere en robot i løpet av noen få dager. I fremtiden skal dette bare ta én dag.