Kunstig intelligens

Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
Fantastiske VR-bilder avslører De forente arabiske emiraters visjon for sin planlagte Mars-koloni, hvor roboter skal bo sammen med mennesker.
Ved hjelp av å lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
En ny rapport, utført på bestilling fra Europakommisjonen, studerer europeernes holdning til virkningen av digitalisering og automatisering av dagliglivet.
Trondheimsfjorden har blitt verdens første teknologiske testfasilitet for autonome fartøyer som ferdes på, under og over vannoverflata.
En spasertur gjennom den historiske byen Bath tilfredsstiller de av oss som er svak for rene byer. Bak kulissene står smarte søppelbøtter. 
SoundCity-prosjektet MONICA skal gjennomføre en storskala demonstrasjon av Internet of Things (IOT)-teknologier for smartere levesett. 
Neste generasjons teknologi er på full fart inn i norsk havproduksjon.
27 partnere fra ulike land med totalt 78 verktøy går sammen for å utvikle ny teknologi som skal effektivisere og optimalisere krisehåndtering utenfor Europa. 
Prosjektet iTrack skal utvikle et system for intelligent sanntidssporing og trusselidentifisering for å trygge hjelpearbeidere under humanitære kriser.