Smarte byer og lokalsamfunn (Smart Cities and Communities)

Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.