Blå Vekst (Blue Growth)

Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
Innakva bedriftsklynge er til for virksomheter i og i tilknytning til den blå sektoren på Sørlandet.
Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.
Det globale klyngesamarbeidet BlueTech Cluster Alliance (BTCA) arbeider for å fremme global innovasjon og økonomisk utvikling i det maritime domenet.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.