Blå Vekst (Blue Growth)

BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.
Vattenfall ble tildelt kontrakt av den nederlandske regjeringen for å utvikle de to nederlandske havvindparkene, Hollandse Kust Zuid.
Rapporten ”Future of the Sea” tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden plast i havet skal tredobles i perioden 2015-2025, og ønsker konkrete tiltak mot dette.
IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt innen FP7 som inntil 2016 jobbet med å sikre langsiktig bærekrafighet av europeisk akvakultur.
2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull.