Blå Vekst (Blue Growth)

MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.
Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
STRONGMAR-prosjektet bidrar til kunnskapsutveksling og utvikling av både det oseanografiske og teknologiske forskningsfeltet gjennom samarbeid og samhandling.
H2020-prosjektet GAIN har fokus på å øke den europeiske akvakulturproduksjonen på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive stoffer for målrettet produksjon av fine kjemikalier, stoffer og miljømessige opprydningsapplikasjoner. INMARE vil forene den tverrfaglige kompetansen og fasilitetene til akademiske og industrielle partnere. Dette vil inkludere en rekke kjerneaktiviteter.

WiMUST er et Horisont 2020-prosjekt som skal forbedre hav- og havbunnsovervåking gjennom utvikling av samarbeids- og navigasjonssystemer.
ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.
SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.