Blå Vekst (Blue Growth)

NeXOSs sensorsystem reduserte vedlikeholdskostnadene og forbedret kvaliteten på de innsamlede dataene.
MARANDA utvikler et utslippsfritt hydrogendrevet PEM-brenselcellehybrid drivverksystem for marine applikasjoner.

E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark. Prosjektet skal ved gjennom design, bygging og operasjonelle aspekter utvikle en hel-elektrisk, «grønn» ferge som skal kunne kjøre uten CO2 utslipp eller forurensning. 

LAKHSMI er et Horisont 2020-prosjekt som ved hjelp av hydrodynamikk sensorteknologi vil muliggjøre storskala avbildning av havbunnen.
Forskerene bak det avsluttede EU-prosjektet SenseOCEAN har utviklet en ny metode for havovervåkning.
Med ny teknologi ønsker ECO Trawl AS å gjøre tråling billigere samt mer miljøvennlig og effektivt.
Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.