Kystturisme

Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Ved samarbeid skal prosjektet generere bedre ressursutnytting og utvikle strategier som ganger besøksnæringen i ØKS-regionen.
Det nordiske måltid var et forprosjekt som hadde som mål å danne grunnlag for et interregionalt hovedprosjekt innen mat og reiseliv.
Kyst- og maritim turisme er en viktig turistsektor. Sektorens betydning og potensial ble anerkjent av Kommisjonens strategi "En strategi for mer vekst og jobb i kyst- og sjøfartsturisme".
Som en del av EUs blå vekststrategi har kyst- og maritime turistsektoren blitt valg som et område med spesielt potensial for å fremme et smart, bærekraftig og inkluderende Europa.
Fremtiden til maritim turisme krever sirkulær, industriell innovasjon og en tilretteleggende offentlig politikk. 
Europakommisjonen har publisert ny studie om spesifikke utfordringer som må møtes for god utvikling av kystturisme i Europa.
Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.