Forbruker, mat og sikkerhet

Gården skal kunne dyrke 1000 kg frukt og grønt daglig i høysesongen, uten å bruke jord og sprøytemidler.
REFRESH har utviklet en plattform hvor man kan dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn.
Rammeverket følger utviklingen av den sirkulære økonomien i EU.
Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.