Havner

Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.