Havner

PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
Differensierte havneinfrastrukturavgifter for miljøvennlig og bærekraftig sjøtransport
Lyd forplanter seg fire ganger raskere i vann enn i luft og skipsrelatert støy er et problem som ikke lenger kan ignoreres. Forskrifter, studier og teknologiutvikling tar effekt rundt om i verden, målrettet mot både mennesker og dyrevelferd.
DUAL ports er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt som søker å dekarbonisere havner gjennom et øko-innovasjonsprogram.
NorthSEE-prosjektet skal oppnå større sammenheng i MSP-prosesser for å fange synergier og hindre kompatibilitetsproblemer.