Energi- og prosessteknologi

Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte

MYTILINEOS- konsernet har sitt hovedkontor i Hellas og har vært et aktivt industriselskap siden 1908. Selskapet opererer hovedsakelig innen fire hovedområder: EPC (Engineering-Procurement-Construction), metallurgi, elektrisk energi og gasshandel. 

Selskapets mål er å forbedre og fremme greske industrielle produksjonsløsninger og produkter i Europa og rundt om i verden. 

Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.