Energi- og prosessteknologi

RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte

MYTILINEOS- konsernet har sitt hovedkontor i Hellas og har vært et aktivt industriselskap siden 1908. Selskapet opererer hovedsakelig innen fire hovedområder: EPC (Engineering-Procurement-Construction), metallurgi, elektrisk energi og gasshandel. 

Selskapets mål er å forbedre og fremme greske industrielle produksjonsløsninger og produkter i Europa og rundt om i verden. 

Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.
Antonio Jarquin Laguna, forsker ved det tekniske universitetet i Delft, har undersøkt mulighetene for et hydraulisk, offshore vindkraftverk.
I november 2016 kom Sitra og Nordisk ministerråd med en ny rapport som fremmer nordiske klimatiltak.
INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning.