Energi- og prosessteknologi

En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.
Antonio Jarquin Laguna, forsker ved det tekniske universitetet i Delft, har undersøkt mulighetene for et hydraulisk, offshore vindkraftverk.
I november 2016 kom Sitra og Nordisk ministerråd med en ny rapport som fremmer nordiske klimatiltak.
INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning. 
EMPOWER-prosjektet skal utvikle et nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra desentraliserte energiproduksjonskilder.
FORESEA-prosjektet skal hjelpe teknologier for offshoreenergi til markedet ved å sørge for tilgang til Nordvest-Europas ledende nettverk av testsentre. 
DTOcean-prosjektet skal akselerere den industrielle utviklingen av kraftproduksjon fra havenergi og tilby verktøy for distribusjon av den første generasjonen av omformere for bølge- og tidevannsenergi.