Offshore teknologier

Bruk av autonome droner skal optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive
Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller
Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.