Sirkulærøkonomien (Circular economy)

Kommisjonen har laget et veikart for hvordan EUs produktpolitikk kan bidra til en overgang til sirkulær økonomi.
Lokale myndigheter kan i stor grad bruke offentlige anskaffelser for å sikre en mer bærekraftig byggenæring.

Valencia er den første byen som implementerer PlastiCitcle-piloten med mål om å teste innovasjoner innenfor innsamling, transport, sortering og gjenvinning av plastemballasje.

Navarra har vedtatt en omfattende regional avfallslov som fokuserer på avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.
DAFIA undersøker hvordan husholdningsavfall og marint restråstoff kan brukes til produksjon av produkter, f.eks. gelatin og plastmaterialer.
Liander ser ut som et nytt og moderne bygg, men består av 80 % resirkulerte byggematerialer. Alle nye materialer som ble brukt er resirkulerbare.
10 viktige trender som påvirker og endrer energimarkedene, politiske rammer og samfunn som vil avgjøre om Europa kan oppnå klimanøytralitet innen 2050.
Rammeverket følger utviklingen av den sirkulære økonomien i EU.

Advanced Sports Installations Europe AS fjerning, resirkulering og installering av kunstgressbaner. 

Den mobile resirkuleringsteknologien gjenvinner kunstgressbaner.